Afghanistan

Politika

Politika: választások 2014

Az idei magyarországi szavazás időpontja április hatodika. A választói névjegyzékbe automatikusan felkerülnek azok, akik magyar lakcímmel rendelkeznek. Ha külföldön tartózkodunk és ott is szeretnénk szavazni, akkor ezt március 29-ig mindenképpen jeleznünk kell az ott lévő külképviselet felé. A Nemzeti Választási Iroda honlapján egyszerűen meg lehet oldani ezt a jelentkezést. A hazai politika képviselőire hatodikán tudunk szavazni. Egyéni választókerületi jelöltekre és országos listára is lehet. A nemzetiségként regisztrált választó, természetesen pártlista helyett nemzetiségi listára adhatja le a voksát. Egy kattintás ide a folytatáshoz....

A 2014-es választások fordulópontjai

Az EP és a parlamenti választásokat májusban tartanák, de nem kizárt, hogy az előzőt már áprilisban meg szeretnék ejteni. A valószínűsített választási időpontok április hat és május 25. Előrébb semmiképpen se fogják hozni a őket. A Fidesz kihangsúlyozta, hogy jó lenne együtt tartani mind a kettőt, viszont ez csak magánakció, nem pedig egyeztetés eredménye. A magyar miniszternek elnök helyettes csak annyit mondott, hogy ez a kérdés Áder János köztársasági elnök kompetenciájához sorolható. A pártok viszont nem kapnak egy forint támogatást sem a kampányok elrendezéséhez. A 2014-es költségvetés nem tartalmazza ezt az összeget, de még sem kizárt, hogy a következő évben nem fogják azt megkapni. Egy kattintás ide a folytatáshoz....

Magyarországnak már nem kell aggódnia a válság miatt

Az országnak nem kell félnie a válságtól? Igen, bizonyított tény, hogy a gazdaság növekvő tendenciát mutat. Augusztus utolsó napjaiban, Komlón szervezték meg azt a kiállítást és vásárt, ahol a Varga Mihály, fenn hangú, megnyitó beszédét tartotta meg. Három év kellett ahhoz, hogy a gazdaság teljes egészében helyreálljon. Az előző időszakhoz képest a beruházások nagysága is majdnem öt százalékkal nőtt. A hangsúly az adósságcsapdákból való kikerülésre fektették. A túlzottdeficit-eljárás alól kilenc év alatt sikeresen kászálódott ki. Röviden összefoglalta, hogy a hazai kereskedelem pazar irányú, növekvő tendenciát mutat, még akkor is, ha ez a folyamat nagyon lassú. Az akarat és a közös összefogás eredményeként jött ez létre. Egy kattintás ide a folytatáshoz....

Székely nemzeti anarchizmus – Az autonómiázás ellentmondásossága

A marosvásárhelyi autonómia-tüntetéssel meg volt még egy tüntetés az autonómiáért. A politikai pótcselekvés mesterfogásai. Ennek a tüntetésnek a nyomán jutott eszembe, hogy a magyar autonóm tartomány idején valami olyasmivel élcelődtek, hogy a magyar autonóm tartomány egy vonathoz hasonlít, minek a mozdonya kár, hogy Bukarest. A mostani autonómiázást, igaz a legjobbik esetben is, csak egy négyes fogathoz tudom hasonlítani. Ahol a négyes fogat Budapest. A bakon Orbán hajtja a fogatot. Hátul, jobbikos, meg székely autonómiások ücsörögnek a szekérben.

Már nagyon rég hangoztatom, amit Magyari Nándor László szociológus is hangoztat, hogy az autonómiázás élén a legkevésbé autonóm emberek álnak, Szász Jenő, Tőkés, kiket Budapestről rángatnak. A mostani tüntetés, olyan magyarországi kampány mellékízű volt. Nem tudom, hogy ez a sok „furfangos”, „autonóm” székely, hogy nem látja be, hogy a magyarországi hatalmi harc puszta eszközévé lett – Orbánék, a Jobbik eszköze. Igen ezt belátni, ebbe nem belemenni, ez volna az igazi autonóm tett. Azt hiszem ez több évszázados székely hagyomány, hogy a székely felül, minden mélyebb reflexió nélkül, a kívülről jött biztatásoknak. Tudjuk, mindegyik balul ütött ki.

Nem szeretem a látszatbölcsességet, mely a következményekkel való riogatásban jeleskedik. És azt sem mondom, hogy ugyan az a helyzet, mint 1848-ban, de Kossuthék politikai süketsége, amivel nem akarták hallani az erdélyi románság hangját, mely ellenezte Erdély egyesítését Magyarországgal, máig tartó következményekkel járt. Tehát a mi dolgainkat ott Pesten eddig rosszul intézték. Hogy a kicsi magyar idő is mennyire volt szerencsés az is kérdés! A Fidesznek és a Jobbiknak nem kéne itt autonómiázni, mert az autonómia inkább az lenne, hogy önállóan intézzük sorsunkat velük szemben. Az autonómiát leginkább a képességben látom, hogy képesek vagyunk a kettős identitásra, mert egy mási kultúrát asszimilálni, csak autonóm szellem képes, és ez egy magasabb fokú szellemi autonómiát képvisel, mint  a területi, politikai adminisztratív, nagyobb benne a szellemi mozgásszabadság, vagyis az autonómia. Egy kattintás ide a folytatáshoz....

Székely nemzeti anarchizmus – Szász Jenő, a hamisgyöngy halász

Az egyik haszid történet szerint, a zsidóság lényege, hogy nehéz zsidónak lenni. Tehát a zsidó identitás lényegét adja az, hogy nehéz zsidónak lenni.

Miért volt nehéz zsidónak lenni? Mert a zsidóság léte forgott kockán, a nem-lét veszélyének volt kitéve a nagy birodalmak között. Valamit nehézé a nem-Léttel való konfrontáció, a nem-Lét szembeni szorongás tesz.

Soha nem kérdezzük, hol is található az identitás. Jézus mondta, aki elveszíti életét – a nem-Létben – az elnyeri. Az identitás, mi nem más, mint teljesség, csak a teljesség azonos önmagával, a nem-Létben található meg. Ott ahol a legnehezebb megtalálni. Csak az a náció találja meg, melynek mindig valami nehéz dolog marad az identitás őrzése. Mindig a nem-Léttel szemben őrzi, mert a nem-Léttel szemben megtartani valamit az a legnehezebb.

Ma a minél könnyebb identitásőrzés a cél, a hozzá való jog a fő követelmény, mely megkönnyíti az identitásőrzést. Csak el kell menni autonómiás, székely zászlós tüntetésre és kész is van az identitásőrzés. Kényelem, szórakozás az egész. Sokan azt hiszik, mekkora kurázsi ez. Paul Tillich, evangélikus teológus írja, hogy az igazi bátorság ideálja nem a barbár bátorság ideálja, mert az erőfecsérlő. Hiányzik belőle, ami a görögöknél, még meg volt, a nem-Léttel való szembesülés vállalása, a szorongás a nem-Léttől, mert a Létnek értéket csak az tulajdonított, ki ezt kiállta.

A görög bátorság ideállal szemben, a nehéz zsidónak lenni ideállal szemben, a kényelem, a könnyű, csak el kell menni kurázsija, mely autonómiatűntetésen jelenik meg, székely zászlós tűntetésen, szellemi lustaság, szellemi önfeladás. Mely Jézus mondásának fényében, egyetemes. Minden közösség csak akkor tudja megőrizni identitását, ha azt a nem-Léttel szemben nehéz megőrizni, ha a nem-Létben találja meg, mint benne rejlő teljességet. Mert minden teljesség archetípus ott rejtőzik és csak úgy lesz képpé, ha „gyöngyhalász” módjára a bátrabbja lemerül, hogy felhozza. Minden lemerülés a nem-Lében való végleges elmerülés kockázatát hordja magában. A mozgás vertikális – le és felmozgás – ami egy átalakító folyamat, az archetípust képpé, képekké alakítja át, a tudat számára befogadhatóvá differenciálja, érzékelhetővé teszi, a felhozatal, a tudatba emelés által.  A gyöngy, mit felhoz az nem más, mint a látható szimbólumban megnyilvánuló archetípus. A kollektív tudattalan mélységeiből kiemelt, a tudatba emelt teljesség kép.

A gyöngy teljesség szimbólum, valami egészre utal. Identitása annak van, mi egész, teljes. Ezért van az, hogy a nemzeti identitás képi alapjai, és ez a legfontosabb, a teljességet, az egészet jelölő szimbólumok. Ami, attól lesz teljesség szimbólum, hogy a legfőbb teljességre utal, a transzcendenciára. Egy kattintás ide a folytatáshoz....

Székely nemzeti anarchizmus – A székely zászló, mint pusztán politikai bálvány

A székely zászlónak a középületekre való erőltetése, a külsőben való erőltetése, még Cioran szellemét is megidézve, nekem Martin Buber egyik regényrészletét juttatja eszembe. A lengyelországi haszid zsidókkal kapcsolatban írja: a házaik olyanok voltak, mint a többi ház, ha az ember belépett, belül zsidó volt. A ház az ember archetípusának szimbóluma. A belül az ember belső világát jelenti. A rejtett, belső identitást. Ez hordoz mindent. Amikor a külsőt erőltetik, ezt tagadják meg! A székely zászlón, a Nap és a Hold, ennek a rejtett belsőnek a képe, mint az egység, a teljesség szimbóluma, mely az egyesülés következtében jön létre. Az identitásnak a belső nász, egyesülés következtében kell létrejönnie. Az így létrejött identitás más – mivel egy belső átalakulás nyomán jön létre – mint a külsőben készen kapott statikus kép – holott a kép lényege az átalakító dinamika – mivel elég a külső szintjén azonosulni, jelszavak alapján, és elég a külsőben elhelyezni, kényszeríteni, és már is kész, pusztán csak formálisan, az identitás védés, őrzés. A belső szellemi, lelki lustaság elégszik meg a külsőben elért eredménnyel, vagyis az aktív lustasággal.

A formális csak erőltet, kényszerít. A kényszer mindig a szellem, a lélek hiányára utal. A kényszer agresszív energiájával helyettesíti a szellem, a lélek, teremtő energiáját, azt az illúziót táplálva önmagában, hogy a szellem a lélek energiája cselekszik benne. Mely szellemi, lelki energiák úgy nyilvánítanak ki a külsőben, mint amikor tavasszal a növény kihajt. Erőszakkal, ahol hiányzik a szellem, a lélek, semmilyen körülmények között nem lehet identitást védeni. Az identitás képeinek elismerését nem lehet kikényszeríteni, pusztán erőszakolt kihelyezéssel. Azok szellemi, lelki valóságok, miket nem lehet kényszeríteni. Szellemi, lelki lényegük, ellentmond a kényszernek. Természetesen sem a politikai jelszavak, rejtett érdekek kényszerével. Egy kattintás ide a folytatáshoz....

Mindennapjaink velejárója; a politika

Van egy témakör, mely sok másnál jobban megosztja az embereket és a véleményeket. Érdeklődhetünk iránta, szidhatjuk, vagy éppen támogathatjuk, de tény, hogy a politika igenis jelen van mindennapjainkban, és jelentős befolyást gyakorol életünkre. Ahhoz, hogy megértsük a politika működését, a résztvevő pártokat, és az általuk képviselt értékeket, fontos, hogy naprakészen tájékozottak lehessünk a témával kapcsolatban. Míg az MSZP, vagy a Fidesz mindannyiónk számára ismerős, addig a csak néhány éve megjelent LMP- ről talán kevesebbet tudunk. Ahhoz, hogy a választások során felelős állampolgárként tehessük le voksunkat egyik, vagy másik mellett, érdemes tisztában lenni azzal, hogy az MSZP, a Fidesz, az LMP, vagy éppen a Jobbik milyen tervekkel és megvalósításra váró célokkal rendelkezik, s főleg, hogy milyen úton kívánja azokat a gyakorlati életbe átültetni. Egy kattintás ide a folytatáshoz....